Предложения за работа - Офис Благоевград

Предложения за работа - Офис Благоевград (11)

Бюлетин на предлаганите свободни работни места.

Понеделник, 09 Юли 2018 12:57

Работник във фотостудио

Наш клиент, фотографско студио, търси да назначи работник за студиото си в гр. Благоевград. Работа при шестдневна работна седмица. Работно време - от понеделник до петък от 11:00 часа до 19:00 часа. Събота от 10:00 часа до 16:00 часа.

Основни задължения:
- предоставя информация на клиенти за предлаганите услуги на фотостудиото;
- извършва заснемане на снимки за документи;
- грижа за повереното оборудване.

Изисквания:
- много добра компютърна грамотност;
- опит с Photoshop - предимство.

 

Длъжността не е подходяща за студенти.

Агенцията е регистрирана под №2301 в Агенция по заетостта.

Сряда, 20 Юни 2018 10:57

ЧИСТАЧ

За шивашко предприятие търсим чистач/ка.

Условия на труд и заплащане:

- почистват се работните и санитарни помещения, при необходимост - външната зона около входа на сградата.
- осемчасов работен ден от 9,00 до 17,30 ч.
- петдневна работна седмица
- чисто трудово възнаграждение - 500 лв.

Изисквания:

- работливост и съвестност в изпълнение на ангажиментите
- здравословно състояние - да няма алегрии към почистващи препарати и фини текстилни прахови частици /ниска степен на запрашеност/
- работата не е подходяща за студенти

Агенцията е регистрирана под № 2301 в Агенция по заетостта.

Сряда, 20 Юни 2018 10:56

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Свободното работно място е в утвърден център за кинезитерапевтични услуги.

Работното време е 40 ч. седмично.

Изисквания:

- завършено висше образование, специалност "Кинезитерапия";
- сериозно отношение към работата и желание за развитие на експертно ниво;
- професионализъм в поведението и изпълнението на дейностите.

Агенцията е регистрирана под № 2301 в Агенция по заетостта.

Във връзка със стартиране на проект "Създаване на социално предприятие "Шивашка работилница Ателие - Нов Шанс", по договор за БФП № BG05M9OP001-2.010-0181-C01, процедура "Развитие на социалното предприемачество" на ОП РЧР,

търсим за назначаване 10 лица за следните позиции:

- моделиер-конструктор, облекла -3 лица
- изпълнител, модели -3 лица.
- производител, бельо - 4 лица.

 Кандидатите трябва да са:

- младежи напускащи домовете за деца лишени от родителска грижа
или
- безработни лица над 54-годишна възраст

С избраните лица ще бъдат сключени трудови договори при организация на работното време при условията на 5-дневна работна седмица с продължителност на работния ден 8 часа.

Няма изискване за опит, дружеството ще осигури нужното професионално и въвеждащо ориентиране в работата, за което обучаваните ще получат сертификат за придобита част от професия "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" или "Шивачество".

Трудовите договори ще се сключват в началото на месец юли 2018 г.
След изтичане на 12 месечен период на трудова заетост по проекта, дружеството ще осигури постоянен трудов договор.

Агенцията е регистрирана под № 2301 в Агенция по заетостта.