Консултации Работодатели

Специализирано консултиране, издирване и подбор на кадри чрез професионален сканинг

/компетентности, умения, практически и творчески подход в решаването на ситуации и др./

и

психологическо профилиране

/нагласи, тип мотивация, работоспособност, личностови особености и др. интересуващи възложителя/.

Поръчката може да бъде само за професионален сканинг или психологическо профилиране.

Агенция ПЕРСОНАЛ ИНВЕСТ

Местонахождение

Комуникация с нас