Няколко елементарни правила за набор на кандидати

1. Стремете се да не търсите човек за работа, на основа на хрумване, от което ще се откажете по-късно, преценявайки, че наличният Ви персонал е достатъчен или не можете да си го позволите финансово.

2. Не пускайте обяви за работа, без да имате намерение да наемате, просто така – за криворазбрана реклама или за поддържане на персонала в напрежение, трупане на база данни или нещо друго. Създава лош имидж, а базата данни е със съмнителен успех.

3. По възможност дефинирайте точно, ясно и възможно по-детайлно и пълно, работата, за която ще търсите човек.

4. Определете базови критерии за набора на кандидати.

5. Планирайте времето. Фактори, с които трябва да се съобразите:

- позицията с наличните ресурси на пазара;

- Вашите изисквания: когато са по-специфични и множествени, трябва да се предвиди по-дълъг период;

- търсенето прекалено отрано, предполага отпадане на потенциални добри кандидатури.

6. Изгответе обява за работа и планирайте къде и как ще оповестите, съответно планирайте разходите.

7. Ако възложите някой Ваш служител да изгови обявата, прегледайте и одобрете, преди да се разпространи. Обявата трябва да съдържа базовите изисквания към кандидатите, основни задължения, ангажименти на длъжността, съществени елементи от условията и организацията на труд (ако има). Не лъжете и не подвеждайте кандидатите с неверни обстоятелства или несподеляне на важни специфики.

8. Преди да пуснете обявата, проверете обявата за допуснати груби технически и/или правописни грешки. Ако има – коригирайте.

9. Препоръчително е да информирате за диапазона и възможностите на предвижданото заплащане за дадената позиция, освен ако не искате хората да гадаят или да търсите човека с „най-ниска” цена.

10. Обявата трябва да съдържа информацията, която трябва да Ви представят кандидатите. Не залагайте „мотивационно писмо”, ако няма кой да го „разчете” подобаващо, само защото така сте видели, че се прави в други обяви.

11. Не се заблуждавайте, че някои неща „се подразбират” или са „ясни”.

12. Ако текущо промените съществено изискванията към кандидатите или дефинирате различни задължения на позицията – това намалява във висока степен шанса да намерите подходящ човек от набраните първоначално кандидати, освен ако промяната не е вдъхновена от някой от тях. Ако не е, започнете отначало.

13. Планирайте интервютата, близко до крайният срок за кандидатстване.

14. Спрете навреме обявата за работа, при намиране на подходящ човек.

Агенция ПЕРСОНАЛ ИНВЕСТ

Местонахождение

Комуникация с нас