Анимакс ООД
Позиция:
Административен офис
Адрес:
бул. “В. Левски” №13
гр. Благоевград
Благоевград
2700
БЪЛГАРИЯ
Телефон:
+359 (73) 831640
Факс:
+359 (73) 831640
Мобилен:
+359 (899) 814171
Изпращане на е-мейл
Допълнителна информация:

Анимакс ООД е регистрирана през 1997 година с основен предмет на дейност подбор на кадри и оценка на професионалната пригодност, провеждане на обучения и тренинги. От 2001 година към дружеството е регистрирана и служба по трудова медицина. Предлага комплексни услуги в областта на човешките ресурси и администрирането на персонала.