• Home
  • Кандидати

Услуги Кандидати

АКО ТЪРСИТЕ РАБОТА

  • Регистрация в системата за търсене и предлагане на работа.
  • Абонамент за мониторинг на заявките по дадена позиция.
  • Създаване на професионална биография (CV) по евростандарт.
  • Търсене в базата данни за организирани обучения, квалификационни курсове, семинари и др. Консултации във връзка с дадена заявка.
  • Подготовка за участие в интервю за работа · Подготовка за участие в конкурс за работа · Консултации по прилагане на трудово законодателство.
  • Трудово-правна защита · Преводи и легализация на документи · Консултации по законодателство на EU Image

ОБУЧЕНИЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ.

  • Информация за провеждани специализирани обучения.
  • Информация за провеждани квалификационни и преквалификационни курсове

Агенция ПЕРСОНАЛ ИНВЕСТ

Местонахождение

Комуникация с нас